Szkoła Podstawowa nr 2 w Pszowie

Znalezione obrazy dla zapytania DZIECI

PLAN PRACY ŚWIETLICY

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-16.00

 

 

W bieżącym roku szkolnym do świetlicy zapisanych jest ponad 30 uczniów naszej szkoły.
Celem działalności świetlicy jest:
1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej i socjalnej, udzielanie uczniom słabszym pomocy w nauce,
2. Zapewnienie odpowiednich warunków do nauki własnej,
3. Zorganizowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji,
4. Wyrabianie nawyków samodzielnej pracy umysłowej i samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
5. Ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie,
6. Wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań,
7. Organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
8. Organizowanie warunków dla rozwoju fizycznego uczniów, w szczególności organizowanie zajęć i gier sportowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny uczniów.


W myśl założeń wychowawczych i realizacji planu opiekuńczo-wychowawczego w świetlicy prowadzone są zajęcia dydaktyczno ? wyrównawcze, plastyczne, techniczne, nauki gry na gitarze klasycznej, wokalne oraz gry i zabawy ruchowe. Formy te dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku, rozwijania swoich zainteresowań oraz wyrównywania braków w wiadomościach.
Przy świetlicy działa również stołówka szkolna, w której uczniowie mają możliwość zjeść  na przerwie ciepły posiłek.

Cena jednego obiadu dla dziecka wynosi w tym roku 3 zł.

Zegar

Kalendarz

January 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31